Opiekuńczo-wychowawcze

Previous Next

Zachęca najmłodszych do twórczego spędzania czasu oraz wspiera dzieci z rożnymi deficytami rozwojowymi zwracając uwagę na różne sfery rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem plastyki

Previous Next

Zajęcia edukacyjno-artystycznych dla dzieci oraz ich rodziców, prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów oraz w małych grupach. Program realizujemy zgodnie z podstawą programową MEN.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.