Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017

Iwona Głębocka - Przewodnicząca
Joanna Mosór  - Zastępca przewodniczącej
Dorota Smotarska - Skarbnik
Krystyna Grzelak - Sekretarz
Beata Wąż - Komisja rewizyjna
Marzanna Wojtkowiak - Komisja rewizyjna
Krzysztof  Madoń - Członek
Dominika Mul - Członek
Urszula Piekarz - Członek

 

Konto Rady Rodziców przy OPP4 "CET" w Zabrzu

56 1240 4849 1111 0010 3022 3722 (Bank Pekao)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.