O nas

 

„CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ” (OPP4 „CET”)
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU

powołane w maju 1974 r. na Zaborzu, od ponad 15 lat działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje ideę  ośrodka aktywności lokalnej otwartego na różne środowiska i wielopokoleniowe grupy uczestników w oparciu o własne programy  edukacyjne  i oryginalne projekty kulturalne. Stale współpracuje z wyspecjalizowanymi instytucjami  kultury i nauki  oraz ngo. To  wreszcie „Miejsce odkrywania talentów” (tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej). Działa na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, rodziców  i nauczycieli, kształtując przyszłych twórców i odbiorców kultury.

Programy autorskie  stanowią oś działalności form stałych (kół). Działa tu ok. 42 kół zainteresowań artystycznych, naukowych, sportowych. Osiągnięcia i sukcesy uczniów prezentowane są podczas wystaw, konkursów, koncertów, pokazów i turniejów sportowych. Placówka dysponuje własnymi pracowniami: teatralną, muzyczną, baletową, dwoma plastycznymi, komputerową, dziennikarską, haftu, relaksacji oraz świetlicą, które sprzyjają budzeniu ciekawości świata i rozwijaniu talentów młodzieży oraz wspieraniu aktywności lokalnej. Profesjonalna kadra pedagogów, pracowników naukowych i artystów wypracowuje dynamiczną i efektywną koncepcję działania dostosowaną do poziomu umiejętności, rozwoju i potrzeb uczestników. Jest otwarta na inicjatywy edukacyjne, artystyczne i społeczne środowisk oświatowych oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

Placówka realizuje cieszące się uznaniem wieloletnie projekty edukacyjne m.in. „Zajączkowe haftowanie", „Festiwal z martwa naturą", "Karykatura Ślązaka", „Amatorski Festiwal Teatralny „OHO”, „Zabrzańska przygoda św. Mikołaja”. Ww. konkursom  towarzyszą  warsztaty historyczne, literackie, muzyczne, plastyczne, taneczne, językowe, architektoniczne, teatralne, filmowe. Słynne już  projekty z zakresu kultury ulicznej m.in. „Krzyk ulicy", "Hiphopowcy kontra górale", „Śląska era hip-hopu", „(Nie) łam się”, stały się rozpoznawalnymi wydarzeniami w regionie . Projekt  taneczny  „Chopin wiecznie młody” w 2011r. uzyskał dyplom Pana Bogdana Zdrojeweskiego ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieszkańcy Poremby  od wielu lat uczestniczą w imprezach środowiskowych w „Majówce Młodych”, „Witaj gwiazdko złota", „Ferie bez nudy”, „Wakacje bez nudy”, w wielu pokazach artystycznych, czy zajęciach otwartych. 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.