Osiągnięcia uczestników

w roku szkolnym 2021/2022:

0
międzynarodowe

międzynarodowe

1

0
ogólnopolskie

ogólnopolskie

48

0
wojewódzkie

wojewódzkie

10

0
miejskie

miejskie

11

JUBILEUSZ 50-LECIA "CET"

Zapraszamy do galerii Wieczoru Jubileuszowego: część I i część II

 

Jubileusz 60-lecia Grupy 18 - Obsydian

24 listopada w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu odbył się wernisaż  wystawy  „Człowiek, przestrzeń, czas”, inaugurujący rok jubileuszu 60-lecia Grupy 18 - Obsydian.  Na wystawie zaprezentowano prace byłych i obecnych członków Grupy a także jej instruktorów.

Centrum Edukacji Twórczej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4

ul. Korczoka 98
41-806 Zabrze
tel: 32 277-54-81, 697019698
Sekretariat: sekretariat@opp4.zabrze.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: /opp4cet/SkrytkaESP

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.