Kadra

Alina Cyfra

W okresie studenckim związana z sekcją literacką i reportażu lubelskiego Radia Centrum. Animatorka życia kulturalnego w Zabrzu od ponad 30 lat. Początkowo jako kierownik klubu „Teatr Młodego Widza", następnie jako założycielka teatru lalki i aktora „Papuga" (w 1992r. w tzw. „ złotej dziesiątce" najlepszych szkolnych zespołów w regionie), a od 1998r. jako dyrektorka Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Współtwórczyni idei placówki wychowania pozaszkolnego jako ośrodka aktywności lokalnej otwartej na różne środowiska i wielopokoleniowe grupy uczestników, działającego w oparciu o własne programy edukacyjne i oryginalne projekty kulturalne, stale współpracującego z wyspecjalizowanymi instytucjami kultury i nauki w regionie i Polsce, skutecznie pozyskującego fundusze zewnętrzne. Ideę w pełni realizuje w kierowanej przez siebie placówce już pod rozszerzoną nazwą Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „ Centrum Edukacji Twórczej" (skrót: OPP4-„CET" od 2005r.). Organizatorka wielu specjalistycznych pracowni w OPP4-„CET". Zajmuje się logistyką wszystkich realizowanych w placówce projektów edukacji kulturalnej. Konsultantka społeczna inwestycji kulturalnych i ich założeń programowych. Zainteresowania: kultura regionu górnośląskiego. Od 1999r. autorka i koordynatorka projektów „Karlik" (konkurs i warsztaty piosenki śląskiej) i „Jo wom godom" (konkurs i warsztaty gwary śląskiej). Wykształcenia: pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, historia. Laureatka Nagrody Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej (2000r.), Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury (2006r.), odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009r.)

Renata Dutka

Instruktor OPP4 "CET" od 2007 roku.  W 2002r. ukończyła studia magisterskie  kierunek pedagogika w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2012 r . ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Posiada certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego "Dom kultury jako ośrodek integracji rozwoju społecznego".

Prowadzone przez nią zajęcia w ramach oferty rodzinnej "Mamo, tato uśmiechnij się", zostały podane jako przykład Dobrej praktyki na stronach Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestniczyła w szeregu szkoleń z zakresu edukacji przedszkolnej, twórczych technik pracy z dziećmi i młodzieżą, technik relaksacyjnych dla dzieci. Ukończyła kurs kierownika wycieczek.

Współpracowała z Urzędem Miasta, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii podczas organizacji Dni Nauki, Targów Edukacyjnych, Skarbnikowych Godów. Podczas IX Metropolitalnego Święta Rodziny 2016 zaprezentowała prowadzoną ofertę rodzinną na konferencji "Zabrzanie razem dla rodziny", jako przykład działania na rzecz rodzin miejskich. Współorganizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci z środowiska lokalnego podczas ferii i wakacji.
Obecnie w Ognisku prowadzi zajęcia w świetlicy z dziećmi klas I-III, oraz zajęcia w ramach oferty rodzinnej"Mamo, tato uśmiechnij się".

Robert Gajgier

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej kierunek Aranżacja i Kompozycja.
Muzyk: kompozytor, producent, pianista, inicjator projektów edukacyjnych i kulturalnych. W Centrum Edukacji Twórczej prowadzi zajęcia nauki gry na keyboardzie, realizacje dźwięku, jest także akompaniatorem zespołów muzycznych.

Aleksandra Harzowska

Polonistka, dziennikarka (obecnie nieczynna), prowadzi koło dziennikarskie i humanistyczne (przygotowujące gimnazjalistów do egzaminu).

Poza tym ogrodniczka, projektantka ogrodu, żeglarka, miłośniczka tekstów pisanych w każdej postaci (z pominięciem może kodeksu karnego).
Następny planowany zawód: kierowca rajdowy.

Agnieszka Kargul

Pedagog. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika resocjalizacji. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej o specjalności nauczycielskiej – przedsiębiorczość.
Z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 4 „CET” związana od 2004 roku. Jest organizatorem imprez środowiskowych, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne w świetlicy elf. Pracuje wykorzystując metody aktywne: treningi, warsztaty, ćwiczenia, gry symulacyjne. W kontakcie z grupą bazuje na technikach interaktywnych, wyobrażeniowych, plastycznych oraz dramie i ćwiczeniach relaksacyjnych.                                                 
Prywatnie mama dwóch synów, miłośniczka fotografii, zafascynowana impresjonizmem w malarstwie.

Iwa Kruczkowska-Król

Absolwentka krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa oraz  aneks tkaniny unikatowej (2004 rok), W tym samym roku obroniła Dyplom ze specjalności scenografia.
Ukończyła studia podyplomowe Na Politechnice Gliwickiej na Wydziale Architektury, specjalność Architektura Wnętrz i Wzornictwo. Od 2012 roku studia doktoranckie na ASP w Krakowie.
Członek ZPAP  od 2014 roku Członek Zarządu Głównego ZPAP.
Wielokrotnie Nagradzana i wyróżniana, brała udział w wielu wystawach, plenerach i warsztatach w kraju i za granicą. (min. Polska, Japonia, USA, Wielka Brytania, Irlandia,  Niemcy, Holandia, Włochy,  Francja, Rosja, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Czechy , Słowacja, Węgry, )  Jej prace znajdują się  w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.                                                                        Zajmuje się malarstwem , scenografią, tkaniną unikatową.

W OPP4 „CET” Zabrze pracuje od 2006 roku, jako nauczyciel plastyki w grupach dziecięcych i młodzieżowych  „ Kolorowe Miasto” ,Pracownia Artystyczna  „Plama”. Od tego czasu jest także koordynatorem projektu cyklicznej imprezy dla uczniów  z Zabrza i regionu „Festiwal z martwą naturą”
Od 2014 oku jest opiekunem artystycznym  dorosłych artystów nieprofesjonalnych z Grupy „18 Obsydian”

Sabina Krzych

Sabina Krzych - jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek - wychowanie fizyczne. Posiada tytuł trenera II klasy koszykówki oraz instruktora gimnastyki korekcyjnej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Pracuje w gimnazjum jako nauczyciel wychowania fizycznego, biologii oraz wspomagający w klasach integracyjnych.  
W OPP4 "CET" prowadzi koło tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z szkół podstawowych i gimnazjów.

Aneta Pytlasińska

Aneta Pytlasińska – ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, Trener I Klasy (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) w Gimnastyce Sportowej,wieloletnia reprezentantka Kadry Narodowej Seniorek posiadająca klasę Mistrzowską Międzynarodową w gimnastyce sportowej kobiet.

Agnieszka Pyzik

Agnieszka Pyzik - od 2019 roku prowadzi zajęcia Akademii Umiejętności - haft i rękodzieło.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, gdzie otrzymała tytuł magistra na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji polonistycznej, a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła I i II stopień kursu ceramiki artystycznej. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w SPS nr 39 w Zabrzu.
Prywatnie miłośniczka fotografii przyrodniczej, wędkarstwa oraz wszelkich technik rękodzielniczych.

Janina Sikora

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych z zakresu: oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, a także studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym. W OPP4 "CET" prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w "Akademii Przedszkolaka", w których zachęca najmłodszych do twórczego spędzania czasu oraz wspieram dzieci z rożnymi deficytami rozwojowymi wykorzystując różnorodne metody pracy. Obecnie studiuje Integrację Sensoryczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krystyna Skrzypczyk

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Zabrzu od grudnia 2009 roku prowadzi koło recytatorskie „Papugi". Praca nad żywym słowem, prawidłową wymową i interpunkcją jest żmudna lecz bardzo inspirująca. Pozwala na otwarcie się na świat i ludzi, oraz innemu spojrzeniu na otaczające życie. Instruktor koła zajmuje się pracą z recytatorami od 25 lat. Wiele razy uczniowie pod jego kierownictwem sięgali po najwyższe laury w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Niektórzy uczestnicy kół recytatorskich prowadzonych przez instruktorkę postanowili część siebie oddać pracy aktorskiej. Grali w teatrach polskich i zagranicznych głównie we Francji i Włoszech i z równą pasją udzielali się w konkursach recytatorskich dla dorosłych. Prowadzili również lokalne audycje radiowe.
Obecnie koło liczy czternaście osób, które z zapałem przystąpiły do pracy i uczą się podstaw dobrej recytacji i wyrażania własnych emocji. Po ich zaangażowaniu można się spodziewać, że sukcesy wkrótce przyjdą.

Sylwia Szymczyk

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz kulturoznawstwa o specjalizacji promotor życia literackiego na Wydziale Filologicznym UŚ. W 2016 r. ukończyła studia na kierunku filologia angielska tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim.
W Centrum Edukacji Twórczej pracuje od września 2010 roku jako organizator imprez i instruktor kół o szerokim profilu m.in. czytelniczym, językowo-kulturowym z zakresu krajów anglojęzycznych, wychowawca świetlicy „elf”.
Od 2012r. organizuje konkurs na komiks "Zabrzańska przygoda św. Mikołaja", który dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz filią ZSSpec. nr 38 działającą na terenie Miejskiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu stał się ciekawą propozycją konkursową dla uczniów szkół podstawowych.
W swojej pracy stosuję niekonwencjonalne metody pracy odbiegające od typowo szkolnych "lekcji". Można mnie spotkać z moimi uczniami nie tylko w sali - na szkolnym placu zabaw, w parku na rolkach, w ciekawych miejscach naszego regionu. Cieszą mnie ich osiągnięcia i przede wszystkim to, że rozwijają swoje zainteresowania, talenty, prezentują je publiczności w czasie imprez środowiskowych oraz próbują swoich sił w konkursach. Podstawą dobrej pracy jest uśmiech i poczucie humoru.

Nina Wolska-Pruszowska

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST   w Krakowie, filia we Wrocławiu, uczestniczka projektu pilotażowego „Wyższa Szkoła Sztuk Performatywnych” przy Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu i PWST w Krakowie oraz absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Brała udział w warsztatach teatralnych, tanecznych i wokalnych w kraju i za granicą m.in.: w Poe, (Francja), w Pradze w Teatrze “Farma v Jeskyni”: udział w warsztatach Expression as a Transmission of Human Experience, w kraju: wielokrotny udział w Międzynarodowej Konferenji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu, uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Pieśni Tradycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej wrocławskiej fundacji OVO: zajęcia prowadzone m.in. przez: Olenę Honczarenko, Wolhę Jemieljanczyk i Oksanę But. Uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez reżysera Pawła Passiniego, dotyczących wykorzystania multimediów w pracy teatralnej, a także warsztatach „Ciało i głos” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Teatralne Chorea z Łodzi.
Od kilku lat związana z grupą pieśni tradycyjnych Kuczeryki z Katowic. Z wykształcenia romanistka, z zamiłowania aktorka. Współpracowała m.in: z katowickimi teatrami: Gry i Ludzie oraz Teatr Rawa występując w spektaklach “Fedra”, “Kuglarze”, “Kwanty” czy “Kabaret Ponurego Żartu”, współpracowała także z warszawskim stowarzyszeniem Furu Kolektyw realizując spektakle “Szum” i “Lipstic” oraz grała w spektaklu “Dextral” w reżyserii Katarzyny Pawłowskiej z poznańskiego teatru Porywacze Ciał.
Jest pomysłodawczynią Wojewódzkiego Amatorskiego Festiwalu Teatralnego OHO organizowanego przez OPP4 ”Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu, gdzie od wielu lat pracuje w charakterze instruktora teatralnego.

Agata Zeliszek

Agata Zeliszek  – nauczyciel dyplomowany, specjalność taniec uliczny

 

WYKSZTAŁCENIE I  PASJE

W 1994 roku ukończyła kulturoznawstwo na UŚ w Katowicach. Dwuletni kurs instruktorski w dziedzinie tańca współczesnego ukończyła w 1998 roku, a w 1999 roku kurs instruktora aerobicu. Jest również absolwentką podyplomowych studiów dziennikarskich oraz pedagogicznych na UŚ w Katowicach. W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu reżyserii teatrów dzieci i młodzieży w PWST we Wrocławiu. Poza tańcem pasjonuje ją literatura i teatr. Jest poetką i prozaiczką - autorką książki poetyckiej „I dni, i dni, i noce’ (1998) oraz laureatką wielu nagród literackich w dziedzinie poezji i prozy, także autorką wielu publikacji – recenzji i artykułów prasowych. Napisała też dwie sztuki teatralne.

OSIĄGNIĘCIA

Niegdyś była tancerką grupy twórczej IN CORPORE (1997-1998) kierowanej przez znanego muzyka Józefa Skrzeka oraz grupy specjalizującej się w tapie amerykańskim TAP DANCE CLUB z Katowic(1996-1998). Była autorką czterech spektakli tańca współczesnego – „Od świtu do…”, „Zanim”, „Projekt T” i „Stroiciel fortepianów” powstałych w latach 1999 -2002. Najnowsze jej spektakle Teatru Tańca Ulicznego z Zabrza to „Zgrechuceni - w drodze” (2012),  „P.F. – czerwień i czerń” (2013) oraz „Z deszczu w deszcz” (2014), „Listy do...” (2015), „Śląski, bo tak chcę”, „Poważna sprawa?” (2016)

W latach 1997-1999 prowadziła zespoły taneczne w MOK w Rudzie Śl. W latach 2001-2008 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach prowadziła znane w regionie zespoły i solistów street dance (Foxy Max, Laczupakabra, Dangerous Street). Natomiast w latach 2009-2013 prowadziła grupy street dance w MOK w Miasteczku Śl. (Adamant Crew). Szkolenie prowadzi według autorskiego programu opracowanego dla zespołów break dance i street dance. Od końca 2000 roku jest instruktorem tańca nowoczesnego i ulicznego w Centrum Edukacji Twórczej OPP4 w Zabrzu. Prowadziła tam zespoły Z.A.B, Axes Street, Poppin Beat, Just Kidding, Trampek Crew. Jej uczniowie  mają na koncie ponad 500 nagród i wyróżnień na  festiwalach i turniejach tanecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Tworzone przez nią choreografie doceniane są za oryginalność, zamysł inscenizacyjny i umiejętne kreowanie indywidualności tancerzy.

Jest wychowawcą mistrzów oraz wicemistrzów Polski w kategoriach electric boogie solo i duety, break dance solo i formacje, street dance show i hop hop battle – w sumie jej uczniowie zdobyli już 36 medale Mistrzostw Polski IDO (2003-2017). Wykształciła także medalistów Mistrzostw Świata IDO w street dance – 4 medale (2006-2007).

Była organizatorem  znanego na Śląsku projektu cyklicznego „(Nie) Łam się” w Zabrzu (2003-2017). W jego ramach odbyło się jedenaście edycji Śląskiego Turnieju Tańca Ulicznego, pietnaście edycji Warsztatów Tańca Ulicznego,  pięć edycji Festiwali Graffiti i  sześć edycji Konkursu Fotograficznego o tematyce tanecznej.  Jest również autorem  takich projektów interdyscyplonarnych  jak „Krzyk ulicy”(2004), „Hiphopowcy kontra górale – spotkanie kultur, zderzenie światów”(2006), ”B-boye kontra Irlandia”, „Śląska Era Hip Hopu w Zabrzu” (2007), ”Chopin wiecznie młody”(2010) –  ten ostatni doceniony przez Ministra Kultury za krzewienie kultury polskiej poprzez kulturę uliczną.

Nagrodzona wyróżnieniem w konkursie Ambasador Doliny Kreatywnej TVP2 w 2008 oraz czterokrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie edukacji w 2008, 2011, 2014 i 2016 roku. 

   WARSZTAT

Od 1997 roku pracuje jako instruktor tańca nowoczesnego, a od 2000 roku specjalizuje się  przede wszystkim w tańcu ulicznym. Jest instruktorem o bardzo wszechstronnym przygotowaniu tanecznym, wciąż doskonali swój warsztat – szkoli się z zakresu wielu technik tańca nowoczesnego, ulicznego i technik teatralnych i ruchowych u wybitnych specjalistów.

HIP HOP – Jean-Claude Marignale, Stephany Pavan, Giovaniego Minasi, Dawida Azamy, Zelko Bozica, Asaia Samby, Cateriny Felicioni, Soula B-Costy, Antony Kaye’a, Vieta Dong, Sweet, Cesy Zuninga, Davida H. Sanchezja, Marcella Ill Durdena, Marty Kudelki, Lenona Peachiuma, Andy’ego Niuvelle’a, Yoyssa, Briana Greena, Niako, Abby’ego Aouragha, Kelechi Onyele, Lendo Wilkinsa, Henry’ego Linka, Daniela Lee Spurr, Justina Fuentes

BREAK DANCE – Roberta Nieznańskiego, Cetowego, Barthaza, Kena Swifta, Aliena Nessa, Ynota, Retzky’ego, B-boya Blanki,

POPPING/LOCKING – Stanleya, Tristana Jon Coultera, Tal „Biz-r” Jozefa, Storma, Yo-Dance, Bionic Mana, Marcella Ill Durdena, Mr Wiggelsa, Salaha, Gucchona, A-Traina, Julnako Giadina, Pete Popina, Nelsona, P-Locka,

HOUSE - Gabriela Francisco, Peggy Kuebler, Tel „Biz-r” Jozefa, Justyny Lichacy,  Krzysztofa Mazura, Briana Greena, Niako, Jojo Diggs, Mamsona,

REGGA JAM/DANCEHALL – Marii Foryś, Anety Gąsiewicz, Sonii Truszkowskiej, Joao Assucao, Kenza, Aleksandry Beguadro, Uli Fryc, Sonii Souphy

CRUMPING – Reginy Schweitzer, Ovide’a Carindo, Livness Vessel,

FUNKY JAZZ -  Alassana Wata , Piotra Jagielskiego, Endy Limona

JAZZ – Elzbieta Szlufik, Phila la Duca, Michelle Wurtz, Jacka Wazelina, Luciano Di Natale’a, Richarda Hereya

LATINO JAZZ – Mariusz Olszewski, Vianna Asencio,

MODERN JAZZ – Katrin Ax, Thierry’ego Vergera, Rashida, Luciano di Natale,a, Marissa Osato, Allasane'a Watta,

STREET JAZZ – Jonathana Huora,

KLASYKA - Aidy Hadyny, Andrzeja Ziemskiego,

TAP DANCE – Ronneya Marschalla, Jiżiny Nowakowskiej, Marka Pałuckiego, Piotra Bańkowskiego, Michelle Wutz, Cathy Wind,

TANIEC WSPÓŁCZESNY -           Jacka Łumińskiego, Katarzyny Skawińskiej, Wojciecha Misiuro, Witolda Jurewicza, Leszka Bzdyla, Jacka Owczarka, Joe Altera, Katy Dymowe, Susan Shields, Koriny Kordova, Janusza Skubaczkowskiego, Jekatieriny Kwietniowskiej

KOMPOZYCJA TAŃCA – Konrada Drzewieckiego, Witolda Jurewicza, Ewy Wycichowskiej, Carmen Sterland, Hilke Dielmer

PANTOMIMA I PLASTYKA RUCHU - Przemysława Grządzieli, Tomasza Witkowskiego, Leszka Czarnoty

TANIEC AFRYKAŃSKI – Kissimy, Afry Crudo,

JOGA – Anny Wardzała, Beaty Owczarek, Janusza Skubaczkowskiego,

AFRO DANCE – Ronneya Marshalla, Assaia Samby

SALSA – Crisa de la Pena, Moniki Grzelak, Vianny Asencio, Michała Kostempskiego, Yasida Samir Puello Chala,

CAPOIERA – Adama Faby, Jorge Luiza,

PONAD TO u: Stephana Reynoldsa (videoclip dance), Cathy Wind (body percussion american style), Warry’ego (brooklyn rock), Anny Gruszki (barre au sol),  Gitanjall Kalemad (bharata natyan), Leslie Wiesner (musical dance), Jean-Claude Marignale (jazz rock), Mr Wiggels, Suga Pop (party dance lat 70- i 80-tych ), Magdaleny Litwin (taniec z rekwizytem), Eva Schoe (waacking), Joachima Soutller (broadway jazz), Xandy Liberato (samba hip hop), Pascal Beugree (contemporary modern), Katarzyna Piotrowska (improwizacja), Marissa Osato (experimental), Ellen Kean (Charleston), Edilson Riberio de Lima (latino show).

Dyrekcja:

Agnieszka Kargul - Dyrektor

Renata Dutka - Wicedyrektor społeczny

Księgowość:

Bożena Bogucka – główna księgowa

Sekretariat:

Marta Witkowska-Świerze – starszy specjalista ds. administracyjno  - kadrowych,

Obsługa:

Anna Bokwa-Gajos

Marek Kapera

Aneta Kitel

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.