Opiekuńczo-wychowawcze

Previous Next

Akademia Przedszkolaka

Zachęca najmłodszych do twórczego spędzania czasu oraz wspiera dzieci z rożnymi deficytami rozwojowymi zwracając uwagę na różne sfery rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem plastyki

 

Dla kogo

Dzieci 5,6 - letnie

Termin i miejsce

Środa 15.30 – 17.15,
Czwartek 15.00 – 17.00
Sala „Czas relaksu” OPP 4 w Zabrzu

Opis zajęć

Zajęcia uwzględniają wszystkie sfery rozwojowe dzieci w odniesieniu do ich wieku. Zajęcia plastyczno-muzyczne pochodzą z programu autorskiego: ,,Zaczarowany pędzelek – Twórczość Plastyczna Przedszkolaka”.

Program i historia koła

Koło organizuje wystawy prac z cyklu ,,Cztery Poru Roku” w OPP4 spośród prac dzieci uczęszczających na zajęcia danego roku szkolnego. Dzieci poznają różne techniki plastyczno-techniczne, a także biorą czynny udział w imprezach okolicznościowych ,,Witaj Gwiazdko Złota”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Dzień Matki”, ,,Bal Karnawałowy”. Koło istnieje od 10 lat. Wychowankowie spędzają w kole jeden rok szkolny, co stanowi bazę do rozpoznania własnych talentów, zainteresowań i kontynuacji rozwijania ich i innych kołach działających w placówce.

Instruktor

Janina Sikora

Informacje dodatkowe

Organizowane są także cykliczne spotkania z logopedą z PPP w Zabrzu. Dzieci biorą udział w przesiewowych badaniach mowy oraz kierowane są, w zależności od potrzeb, na zajęcia do poradni.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.