Artystyczne

Previous Next

Koła recytatorskie “Papugi”

Zespół „Papugi I”, „Papugi II” to grupy, które zajmują się analizą tekstów literackich dla dzieci i młodzieży, oraz ich przenoszeniem na scenę, dbaniem o dykcję i przybliżaniem literatury młodym użytkownikom.

 

Dla kogo

„Papugi I” –  dzieci klas IV do VI
„Papugi II” – dzieci klas I do III

Termin i miejsce

Papugi II – pon. 1215- 1300; wt.  1215 – 1300 ; 1315 – 1400
Papugi I  - pon. 1330 – 1415 ; piątek 1315 – 1400
Sala teatralna w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu

Opis zajęć

Podczas zajęć w programie mamy ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia ruchowe na scenie, ćwiczenia w przekazywaniu tekstu odbiorcy, w wyrażaniu własnych i cudzych emocji, sposoby wcielania się w postacie, drobne inscenizacje. 

Program i historia koła

Koło zostało założone w 2009 roku przez instruktora Krystynę Skrzypczyk oraz grupę gimnazjalistów. Z biegiem czasu do zespołu przystępowali coraz młodsi uczestnicy. Obecnie najmłodsza uczestniczka ma 6 lat.
Tradycją koła jest stałe uczestnictwo w Lidze Recytatora oraz Małej Lidze Recytatora organizowanej dla uczniów najmłodszych. Corocznie bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie „Z Gałczyńskim Łatwiej”, Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Do tradycji naszego koła należy również wyjazdy w ciekawe miejsce na Śląsku. Urządzamy również wspólną wigilię, spotkania, oraz wystawiamy na scenie w Sali teatralnej premiery naszych przygotowań do konkursów lub małych spektakli.
  

Instruktor

Krystyna Skrzypczyk

Informacje dodatkowe

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.