Artystyczne

Previous Next

Grupa artystów nieprofesjonalnych „18 Obsydian”

 

 

Dla kogo

Osoby dorosłe

Termin i miejsce

Poniedziałek godz. 16.50-19.50
Pracownia plastyczna „Obsydian”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej”
Klub „Elf”
41-806 Zabrze
ul Korczoka 96

Opis zajęć

Grupa  artystów nieprofesjonalnych „18 Obsydian”
Jest jedną z najstarszych grup amatorskich na Śląsku. Jej członkowie to osoby biorące czynny udział w życiu artystycznym regionu. Są to artyści , których prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych. Skład grupy tworzą osoby z dużym dorobkiem i doświadczeniem ale i też takie, które po raz pierwszy chciałyby „spróbować przygody zwanej sztuką”. Profil grupy jest wszechstronny jej członkowie zajmują się malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową, grafiką warsztatową, rzeźbą i fotografią. Członkowie grupy często eksponują swoje prace na terenie Zabrza a także poza nim.
Biorą udział w konkursach plastyki profesjonalnej  o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i  międzynarodowym.
 

Program i historia koła

 

Instruktor

Iwa Kruczkowska-Król

Informacje dodatkowe

Wszelkie aktualne informacje o grupie można śledzić na profilu:
www.facebook.com/Grupa18-Obsydian-rok-powstania1956-Zespół-Plastyków-Amatorów 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.