Artystyczne

Previous Next

Grupy teatralne

 

 

Dla kogo

grupa Atelier - studenci i osoby dorosłe
grupa Kukufas - uczniowie szkoły średniej
grupa Rampa - uczniowie gimnazjum
grupa Pracownia - uczniowie szkoły podstawowej
grupa Soliter - zajęcia indywidualne z monodramistami

Termin i miejsce

grupa Atelier - poniedziałki 18.00 - 20.15
grupa Kukufas - wtorki i środy 16.00 - 17.30
grupa Rampa - poniedziałki i środy 16.00-17.30
grupa Pracownia - środy 15.00-16.00 i piątki 15.00-17.00
grupa Soliter - środy i piątki
Sala teatralna OPP4 “CET”

Opis zajęć

Na przestrzeni lat grupy teatralne OPP4”CET” wypracowały swój specyficzny styl , który uczynił je rozpoznawalnymi i znaczącymi na kulturalnej mapie miasta i regionu.
Do najważniejszych sukcesów grupowych osiągniętych w ramach uczestnictwa w imprezach             o charakterze konkursowym, można zaliczyć udział oraz liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na amatorskich festiwalach teatralnych o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim tj: czterokrotne zdobycie Grand Prix Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka           w Zabrzu, wielokrotne pierwsze miejsca w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Dzieci  i Młodzieży w Piekarach Śląskich, Przeglądzie Małych Form w Katowicach, kwalifkacja                      i prezentacja na festiwalach ogólnopolskich m.in: “Laboratorium Młodego Aktora” w Wodziaławiu Śląskim, “Heca” w Płocku, “Zgraja” w Wadowicach, “Best” w Będzinie. Regularny coroczny udział w „Biesiadzie Teatralnej” w Katowicach, imprezie promującej najciekawsze dokonania teatrów amatorskich w regionie. Oprócz nagród zespołowych, uczestnicy zajęć mogą poszczycić się licznymi wyróżnieniami indywidualnymi tj:  nagrody za kreacje aktorskie oraz prezentacje na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich: T-Art w katowicach, Motyf w Tychach czy Feta we Wrocławiu.
Zespoły teatralne angażują się również w różnorodne działania pozakonkursowe, biorąc udział w różnorodnych imprezach realizowanych w placówce, jak również poza nią, na terenie Zabrza oraz miast ościennych. Do najważniejszych osiągnięć tego typu należy coroczna organizacja Wojewódzkiego Amatorskiego Festiwalu Teatralnego OHO. "Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś."
Anonim By przedłużyć dzieciństwo sobie i innym. By móc czasem bezkarnie nabroić, zajrzeć, gdzie na ogół się nie zagląda i popatrzeć na to inaczej, świeżo, beztrosko i bezkrytycznie jak dziecko. Proponujemy furtkę do dzieciństwa, przestrzeń dla nieskrępowanej konwenansem ani wymogiem określonych norm i zachowań wyobraźni. Bynajmniej nie mamy tu na myśli pochwały anarchii. Wręcz przeciwnie, dając poczucie wolności, wymagamy jednocześnie dyscypliny i odpowiedzialności, zarówno w ramach pracy indywidualnej, jak i grupowej. Jeśli więc masz trochę wolnego czasu i ochotę na spędzenie go w kreatywny sposób zapraszamy Cię na całoroczne zajęcia teatralne organizowane w naszej placówce.
Praca nakierowana jest na potencjał twórczy uczestnika zajęć, uzupełniając go o podstawowe umiejętności warsztatowe w ramach treningu aktorskiego: żywą wyobraźnię, podzielną i mocną uwagę, świadome ciało, otwarty głos, działanie z partnerem. Program oparty jest na treningu integracyjnym i interpersonalnym pozwalającym szybko nawiązać kontakt z grupą. Działania teatralne pozwalają określić indywidualne fizyczne możliwości ciała, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, kreować własną osobowość. Większość działań opartych jest na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych, które rozwijają świadomość ciała, gestu, słowa, człowieka jako podstawowego narzędzia teatralnego. Ważny i nieodłączny element proponowanego warsztatu stanowi praca z rytmem i nauka śpiewu w wielogłosie.
Etapem końcowym warsztatu jest realizacja projektu teatralnego, którego nadrzędną ideą jest kreacja zbiorowa, prezentowana na konkursach i festiwalach teatralnych. Zajęcia są propozycją dla każdego, kto nosi w sobie jakkolwiek pojęty twórczy potencjał i chce się dowiedzieć czegoś więcej o sobie i innych.

Program i historia koła

 

Instruktor

Jolanta Wolska-Pruszowska

Informacje dodatkowe

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.