Sportowe

Previous Next

BASKET JUNIOR

Koła sportowe minikoszykówki chłopców  i dziewcząt –  „BASKET JUNIOR I” i  „BASKET JUNIOR II”

 

Dla kogo

Zajęcia prowadzone są  w dwóch grupach wiekowych – dla uczniów  klas III-IV oraz V-VI.

Termin i miejsce

BASKET JUNIOR I ( klasy III i IV) 
poniedziałek 14.30 – 16.00  
BASKET JUNIOR II( klasy V i VI) 
poniedziałek 16.00 – 17.30
środa 15.15. – 16.00
Szkoła Postawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego 41-800 Zabrze, ul. Królewska 4 – sala gimnastyczna

Opis zajęć

Zajęcia umożliwiają podniesienie sprawności fizycznej i nabycie umiejętności techniczno – taktycznej z zakresu minikoszykowki.Realizują one zainteresowania uczniów, kształtują równomierny rozwój psychomotoryczny oraz kształtują postawy wspołdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.W czasie zajęć uczniowie  opanowują  elementy techniki i taktyki gry     w minikoszykówkę.Treningi odbywają się na sali gimnastycznej w grupie do 26 osób.Wychowankowie  systematycznie uczestniczący w zajęciach  podejmują aktywne działania na rzecz własnej sprawności oraz sprawdzają  nabyte umiejętności na turniejach i zawodach sportowych.

Program i historia koła

Koła powstały w roku 2007 i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Instruktor

Janusz Zieliński

Informacje dodatkowe

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.