Naukowe

Previous Next

Koło dziennikarskie

Uczymy krytycyzmu i odpowiedzialności za własne słowa.

 

Dla kogo

Uczniowie w wieku od 11 lat.

Termin i miejsce

Piątki 16.00 – 18.15
Pracownia dziennikarska

Opis zajęć

Zajęcia dla osób otwartych i krytycznych, które chcą nauczyć się, jak i gdzie zbierać informacje, jak je przekazać odbiorcom oraz jak wydać gazetę. Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie poznają zasady pracy dziennikarskiej, planowania redakcyjnego, uczą się redagowania rozmaitych form: notatki prasowej, reportażu, artykułu, recenzji, felietonu… Z kolei przy okazji imprez, organizowanych przez CET przyglądają się pracy dziennikarzy profesjonalnych oraz przeprowadzają wywiady z jurorami, uczestnikami, publicznością.

Program i historia koła

Koło działa od 1998 r. Jego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym, aktywny udział w życiu społeczności lokalnej oraz kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych.  Początkowo wydawane przez redakcję czasopismo nosiło tytuł „Osiedlaczek”. Potem członkowie redakcji dwukrotnie zdecydowali o jego zmianie: najpierw na „Osiedlak”, następnie „Kątem oka”.
Oprócz stałych spotkań koło zrealizowało też kilka konkursów (na recenzję filmową, plakat filmowy) i projektów edukacji kulturalnej: „Przeszłość industrialna Zabrza w reportażu młodzieżowym”, „Trzynasty grudnia” i „Karykatura Ślązaka”.

Instruktor

Aleksandra Harzowska

Informacje dodatkowe

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.