Aktualności

Namaste - znaczy witaj

Już 20.05.2019 r. o godz. 17.00 wernisaż wystawy zorganizowanej przez Grupę 18 - Obsydian działającą przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej”

Korzystając z gościnności Galerii MOK GUIDO w Zabrzu, zapraszamy na wieczór indyjski, w którym nie zabraknie znakomitej Masala Tea, pokazu malowania henną, przymierzania indyjskiego sari, oraz warsztatów stemplowania za pomocą  drewnianych stempli przywiezionych z „różowego miasta” Jaipur, słynącego w produkcji stemplowanych tkanin. Wystawa zostanie opatrzona pokazem filmu dokumentującego wyjazd artystów do Indii oraz indyjską muzyką i niespodzianką muzyczną w wykonaniu Anny Leszczyńskiej-Rożek.

7 copy copy copy copy copy

„NAMASTE”

Międzynarodowa wystawa  Polsko-Indyjska „Namaste znaczy witaj” jest rezultatem długofalowego projektu polsko - indyjskiego, który łączy w siebie dwa środowiska twórcze i promuje amatorski ruch artystyczny i  artystów profesjonalnych. Inicjatorem projektu jest  Iwa Kruczkowska-Król, a organizatorem działająca przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej” Grupa 18 – Obsydian.

Historia Projektu.

 

Projekt został zapoczątkowany podczas wystawy „ Smak koloru” której organizatorem była Grupa 18 - Obsydian, pokazując swoje prace w galerii  „Parjat II” w centrum JKK w Jaipur w Indiach w listopadzie 2017 r.

1.jpg 2.jpg

Ekspozycja w Indiach oraz plakat z wystawy. ( prace widoczne na zdjęciu są autorstwa : Wernera Szczepanika, Jadwigi Fastnacht, Michała Wiejaka, Joanny Szwedy.)

 

Podczas pobytu w Indiach artyści mieli okazję poznać inne środowisko twórcze oraz artystów tam tworzących,  wtedy zostały nawiązane przyjaźnie z miejscowymi przedstawicielami Gildii artystycznej w Indiach.

3.jpg

Arun Rattawa – przewodniczący Indian Art Guild

 

W związku z czym, powstał  pomysł nawiązania trwałej współpracy między obiema środowiskami twórczymi.

Po powrocie do Polski, podczas wywiadu telewizyjnego w styczniu 2018 r.  Grupa 18 – Obsydian obiecała, że pokaże prace indyjskich artystów w Zabrzu, chcąc  wywiązać się z tego zobowiązania zaczęła organizować koleją część projektu, tym razem na terenie Polski.

W pierwszej części projektu zostały zorganizowane dwie wystawy  Grupy 18 - Obsydian poświęcone inspiracjom indyjskim i tematyce podróży. Pierwsza wystawa miała miejsce w marcu 2018 w „Galerii w podcieniach” w  Pyskowicach, zaś druga w  galerii CKS „ KWK 2 wieże” w Świętochłowicach.  Wielu członków Grupy realizowało tematy malarskie związane z tematyką indyjską pokazując je także na swoich wystawach indywidualnych (np. wystawa Joanny Szwedy „ Oto cała ja” - wrzesień 2018 r.),  dlatego pewne było, że wspólna wystawa z artystami indyjskimi będzie mocno nasycona kolorytem indyjskiej kultury.

W maju 2018 roku rozwinęła się nawiązania podczas wyjazdu do Indii w grudniu 2017 r. współpraca z Indian Art. Gild, na mocy której Iwa Kruczkowska, stała się członkiem Gildii artystycznej, rekomendując dwoje artystów profesjonalnych z Polski do udziału w trzech wystawach organizowanych na terenie Indii.  W  ramach tego porozumienia zostały pozyskane  prace artystów indyjskich, chcących wystawiać swoje dzieła w Polsce. Jednocześnie otrzymano obietnicę możliwości wieloletniej współpracy z artystów indyjskich z Grupą 18 – Obsydian na zasadzie wymiany prac i wspólnego  pokazywania dzieł podczas różnych  ekspozycji w Polsce lub w Indiach.

  4.jpg 8.jpg

Dokumentacja pokazów prac polskich artystów w Indiach.

 

Organizatorem tych wystaw był Arun Rattawa, a w zamian za zaproszenie polskich twórców zorganizowano trzy wystawy z jego udziałem w  Polsce.

Pierwsza wystawa miała miejsce w Krakowie  w Krakowskim Forum Kultury i nosiła tytuł „Impresje z Różowego Miasta”

6.jpg

Plakat promujący wystawę w Krakowie.

 

Drugą wystawą jest ekspozycja „Namaste znaczy witaj” ,w której uczestniczy dwoje artystów z Indii Arun Rattawa i Seema Rattawa oraz członkowie Grupy 18 – Obsydian Joanna Szweda, Bożena Labus, Bożena Webs, Beata Furtak, Małgorzata Mazurkiewicz, Renata Krawczyk, Ewa Deszczyńska, Jadwiga Fastnacht, Barbara Sproncel,  Weronika Miś, Michał Wiejak, Werner Szczepanik, Krzysztof Webs i zaproszeni goście, którzy uczestniczyli w projekcie wystawy w Indiach ( Anna Leszczyńska-Rożek i Iwa Kruczkowska-Król).

O Wystawie Namaste znaczy witaj

Wystawa ma na celu  zakończyć wątek indyjski w działaniach Grupy 18 - Obsydian i choć w planach są jeszcze dwie wystawy związane z projektem polsko - indyjskim  ( „kolory Indii” Aruna Rattawy  w MBP  w Zabrzu, oraz wystawa „Re-inkarnacje” Iwy Kruczkowskiej- Król  w  Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowni w Czeladzi) to właśnie ta wystawa jest zakończeniem pewnego etapu w życiu twórczym Grupy. Na mocy porozumienia z Indian Art. Guild, członkowie Grupy będą mogli wystawiać dalej swoje prace w Indiach i pewnie prywatnie na wystawach indywidualnych  motyw ten jeszcze będzie się pokazywał lecz wystawa ta jest ostatnią grupową wystawą związaną z tematem Indii. Jest z jednej strony zakończeniem projektu zapoczątkowanego  w Indiach a z drugiej otwarciem się na nowe możliwości, które być może niesie nowa współpraca z innymi partnerami w innych rejonach świata.

 

 

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 W ZABRZU „Centrum Edukacji Twórczej” (OPP4 „CET”) powołane w wrześniu 1968 r. w Zaborzu, od 1998 r. działa na Porembie, jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego.